Välkommen

Bokhistoriska Sällskapet (BHS) är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia i en vid bemärkelse. Sällskapet har sitt säte  i Lund.

Kalendarium
:

Program för hösten 2017 presenteras i augusti
Följ Bokhistoriska Sällskapet på Facebook!