Boktips

Kalmars förste boktryckare: Christopher Günther – Boktryckare i Kalmar 1626–1635 förf. Per Larson. Utgiven av Antikvariat Per Larson Linköping 070-245 52 60. Upplaga 250 ex. Pris 300 kr.