Yvonne boktipsar

Boktryckarnas ädla konst: persondikter 1605-1764
av Anna Perälä
Appell förlag 2023

https://s2.adlibris.com/images/67106067/boktryckarnas-adla-konst-persondikter-1605-1764.jpg

Den finska bokhistorikern Anna Perälä har i sin forskning fokuserat på bokband, illustrationer och typografi. Bland annat har hon gett ut Finsk typografisk atlas I-II (2000) där hon redogör för typsnitt och dekorativt material vid tryckerierna i Finland. Den här boken innehåller 281 tillfällesdikter som är skrivna för boktryckarna och deras lärlingar i samband med olika skeden i deras liv. Perälä betonar boktryckarkonstens betydelse för såväl det andliga som det religiösa livet, naturens påverkan och hur det personliga tilltalet förändras under årens lopp. Boken är försedd med många dekorativa illustrationer och ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Yvonne boktipsar

Brottsplats KB: Jakten på de försvunna böckerna.
Av Lars Korsell, Greger Bergvall och Jan Ottosson.
Bokförlaget Forum 2023.

Tidigt på morgonen den 8 december 2004 fick de boende på Surbrunnsgatan 45 i Stockholm ett något chockartat uppvaknande av en kraftig explosion. Vad var det som hade hänt? En lägenhet på översta våningen hade sprängts i luften. Var det en olyckshändelse eller vad låg bakom explosionen? En fruktansvärd historia om stulna böcker från Kungliga Biblioteket i Stockholm skulle så småningom komma i dager för allmänheten. Vi bokvänner känner alla till KB-mannen och hans öde och nu har historien om honom blivit en bok.

Boken finns i en illustrerad utgåva och i en textutgåva.

Läs mer på KB:s hemsida:
https://www.kb.se/insamling-och-pliktleverans/stulna-bocker.html
Biblioteksbladets hemsida: https://www.biblioteksbladet.se/nyheter/reportage/nya-avslojanden-i-bok-om-jakten-pa-kb-mannens-bocker-agerade-inte-ensam/

Yvonne boktipsar

Momma & Fougt. Qwinnliga Tanckar och Mästarinnor i Tryck.
Av Mia Skott.
Norstedts förlag 2022

Den från Holland invandrande Margaretha Momma drev under 1700-talet tillsammans med sin man Peter det Kungliga tryckeriet i Stockholm. Och det med stor framgång ty rörelsen utvidgades med en boklåda, tidningsutgivning och översättningar av böcker från främmande språk. Dottern Elsa Fougt övertog företaget efter sin föräldrars frånfälle år 1772. Elsa var en kvinna med skinn på näsan som styrde och ställde och kunde utveckla verksamheten ytterligare. Då maken Henric Fougt avlidit blev Elsa landets första kvinnliga hovtryckare. Hon lät trycka bland annat Cajsa Wargs kokbok och Johan Arndts Paradis Lustgård. I den här alltför korta skriften skildrar historikern Mia Skott två starka kvinnor som under en period styrde Kungliga tryckeriet och majoriteten av Stockholms tidningsutgivning. Välskrivet och mycket intressant ur ett historiskt perspektiv.

Yvonne boktipsar

Petter Winge var en bokbindare, boktryckare, bokhandlare och förläggare som var verksam i Nyköping i Södermanland under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Boken om honom inleds med en översikt över hans kollegor och konkurrenter i staden och övergår sedan till att behandla Petter Winges eget liv och verksamhet i alla hans yrkesroller. Det udda med Petter Winge var hans specialisering mot att huvudsakligen trycka sällskaps- och dryckesvisor; i kontrast till hans kollegor som hellre gav ut ”vanliga” skillingtryck. Christina Mattssons reder emellertid ut bakgrunden och lyckas i många fall även spåra upphovspersonerna till visorna, som i flera fall utgörs av kända namn som Anna Maria Lenngren, Johan Olof Wallin och Frans Michael Franzén.

Christina Mattsson har skrivit böcker och artiklar, hållit föredrag och medverkat i media inom sitt specialområde, som är skål- och snapsvisor, men även inom andra områden som rör folkminnen och traditioner. Hon har även varit chef för Nordiska museet under många år.

Boken gavs ut 2022-09-08 på Votum förlag och omfattar 104 sidor. Den är välskriven, rik på fakta och förnämligt illustrerad.

Tips från Yvonne Collovin; recensionskompilat av Carl Gustav Werner

Bunden uti Lund – ny bok av Björn Dal

Så här gick det i korta drag till när boken Bunden uti Lund av Björn Dal kom till.

När tanken väl tagit form följde att antal skisser på hur ett verk om Berggrenska bokbinderiet skulle kunna organiseras och gestaltas.

Av praktiska skäl fick verket bygga på böcker i min egen samling (med några få viktiga kompletteringar) – att pendla till Lund och ’göra om’ de gedigna arkivstudier som William Karlson bygger sitt verk Bokband och bokbindare i Lund (1939) på var inte heller aktuellt. Det fick bli ett komplement till Karlson som ändå kan ses som ett självständigt arbete, en del i mina ’Utsökte saker’.

Arbetet tar sedan sin början med omläsning av de tidigare stora verken om svenska bokband, utöver Karlsons nämnda arbete Johannes Rudbeck Svenska bokband (1910-14), Arvid Hedbergs Stockholms bokbindare (1949-60) och Sten G. Lindbergs Mästarband (1980). De är alla rikt illustrerade i svart-vitt och påminner om den revolution som ägt rum på reproduktionssidan. Jag minns så väl hur lyxigt det var när jag kunde illustrera min uppsats i tidskriften Biblis årsbok 1971 med en färgbild på Körners steglits genom samarbete med Åke Andersson, som använde samma kliché i den första auktionskatalogen över biblioteket på Beatelund. När min uppsats om Sveriges zoologiska litteratur publicerades i Biblis 1974 trycktes den i ’boktryck’ (högtryck), för andra tryckning 1977 av samma årgång användes ’offset’ (plantryck). Förändringarna smyger sig på.

Sedan har jag fått vara med om rastertryck i offset i Portugal (fjärilsböcker), faksimiltryck av Clercks fjärilsbok hos Mardersteig i Verona ( en färg i taget på specialtillverkat papper för bästa resultat) och fyrfärgstryck i offset på en väldig maskin när Kristianstads boktryckeri tog sig an Sveriges Zoologiska Litteratur 1996. Då var det nytt att bilderna bearbetades digitalt och man fick se upp så att nyhetens behag inte resulterade i hoptryckta eller utdragna bilder. Tryckarna kunde med små kranar partiellt öka eller minska färgflödet i tryckriktningen och fick ligga och torka rent valsarna med lösningsmedel.

Nu trycker Litografen i Vinslöv på en lika stor fyrfärgs Heidelbergare, men allt är digitalt och färgflödet övervakas på skärmar. Bearbetningen i de digitala programmen som föregår framkallningen av plåtarna är väsentligt. Tryckningen sker i ett slutet system, valsarna rengörs mekaniskt och byte av plåtarna sker närmast automatiskt.

Om man får leva och skriva på så hinner man kanske också vara med om att trycka en bok med det nya digitala trycket med oregelbundet raster.


I biblioteket råder kaos under ett par års tid när böcker granskas och fotograferas. Fördelen är att man verkligen lär känna sin boksamling!

Bildfilen till Bunden uti Lund innehåller 1100 redigerade bilder som ska hållas reda på, här ses några i ”frimärksformat”. Bilderna är tagna med min iPhone i dagsljus med uppställda pappskivor som skapar en lugn bakgrund. Trots efterbearbetning i bildprogram så blir det ett annat ljus på det som fotograferas i november än det som tas i juli. Får leva med det. Trösten är att alla människor har en lite individuell färgsyn.

Hur ska nu boken se ut – olika upplägg prövas, pedagogik och tydlighet.
Redigeringsprogrammet InDesign ger alla möjligheter att skapa de sidor man önskar, man tänker uppslag och lägger text och bilder inom ramar som lätt kan flyttas om eller bytas ut. Det blir oändligt många beslut och korrigeringar. Det skulle inte gå utan ständig tillgång till de beskrivna verken och referenslitteraturen. Jag tänker att det måste vara ungefär samma arbetssätt som antikvariaten använder för sina tryckta kataloger.

Till tryckeriet flyger hela manuset till avdelningen ’Prepress’, där skickliga medarbetare som behärskar programvaran kontrollerar och korrigerar och lägger ut allt för att slå plåten.

Det är lite trolleri när den preparerade plåten går in i framkallaren och arksidan kommer ut på fyra tryckplåtar, en för varje färg.

Till de få manuella momenten hör hålslagningen av plåten och att mata in och plocka ut plåt – de glider sedan automatiskt ner och lägger sig mot gummivalsen och skickas upp när färgen är tryckt.

Hela upplagan, minst 5000 lägg, redo att tryckas först på den ena och sedan på den andra sidan = 10.000 körningar genom pressen. I praktiken blir det ytterligare minst 500 lägg, det måste finnas marginaler.

I andra änden på maskinen har tryckaren full kontroll över hela processen.

Då kör vi! Det är imponerande att se lägg för lägg skickas in i pressen i rasande fart, lite slowmotion visar hur teknik och pneumatik med blås och sug fixar detta! Efter bara några sekunders färd samlas de tryckta läggen på maskinens ’framsida’.

Varje lägg (ca 102 x 72 cm) rymmer här två 16-sidiga ark och kommer alltså sedan att (i läget som på bilden) skäras lodrät på mitten innan de falsas.

Här granskas till slut tryckningen av omslagen till banden – de ligger till synes spatiöst 3 i rad på lägget för att papperets fiberriktning ska bli rätt. Fiberriktningen är superviktig – en bok tryckt på fel led är en styggelse!!

År av arbete överfört på papper på mindre än en och en halv dag! Bokbinderiet nästa! Den 12 oktober kom ett halvt ton bundna böcker (upplaga 500 ex) som nu lastats in i förrådet! Klart för försäljning!

Avslutningsvis, för dig som läser boken -– hur kan jag understå mig att jämföra Elsa Marias lejon med en liten vovve? Det blir självklart när man har en yorkipoo som heter Pepsi!

Boktips

Jan Westin & Bo Lennart Hermansson

Nils Linde konstbokbindare, Göteborg 2021

Bokbindarmästaren och hovbokbindaren Nils Linde var verksam i Göteborg 1911-1962. Han värnade starkt om hantverkskunnandet, men var samtidigt öppen för nya idéer och utvecklade ett fruktbart samarbete med tongivande konstnärer och kollegor på Slöjdföreningens skola; inte minst med konstnären Nils Wedel. Tillsammans förnyade de det moderna pappersbandet. 

Thomas Millroth:

Artists’ Books from a Swedish point of view with special attention paid to the contributions of Denmark and GDR

Thomas Millroths länge emotsedda bok om Artists’ Books har nyligen släpps på Ellerströms/Tragus förlag. Artists’ Books from a Swedish point of view with special attention paid to the contributions of Denmark and GDR lyder den långa titeln men så är det också en mycket omfångsrik bok. Boken har text på engelska och svenska, är rikligt försedd med bilder och vackert formgiven av Johan Melbi. Boken är uppbyggd kring ett antal initierade och intressanta essäer av Thomas Millroth vilka från olika utgångspunkter belyser fenomenet Artists’ Books. Boken är ett måste för alla bokvänner med intresse för Artists’ Books och det självklara referensverket för överskådlig tid.

Lennart Mörking:

Lunds universitets bokauktionskammare 1746-1993. Lundensisk bokhistoria under 250 år.

Eget förlag Media Tryck, Lund 2021. 8:o. 135 s. Illustrerad. Limhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag.

Boken finns att köpa på Pixbo Books Krafts Torg 2, Lund för 250 kronor.

Boken kan även beställas på nzl@nzl.se uppge pix68988 och skickas då till din hemadress varvid fraktkostnad om 45 kronor tillkommer. På www.pixbobooks.se finns mer detaljerad information om bokens innehåll.

Bo Ekberg:

I fåglarnas värld : Om den moderna ornitologins framväxt.

Boken skildrar människans intresse för fåglar från äldsta tid till i våra dagar. Särskild tonvikt ligger på perioden från ca 1700  … Carlssons förlag, 2021 inbunden. 

/Lars Reveman

En hälsning från vår medlem Christian Irhammar om en kommande bok om Piraten:

Jag har nu ”verkligen” bestämt mig för att förverkliga den bok jag förberett i fyra decennier och hoppas kunna få ut den till jul i år: OM KONSTEN ATT GÖRA VERKLIGHETEN SANNOLIK – hur Frithiof blev Piraten.  Allt är skrivet, hälften är satt digitalt och material finns till två böcker till men jag håller med en och blir således tvungen att stryka rejält. Det har aldrig funnits några böcker som inte tjänat på det.

Detaljerna är inte riktigt klara ännu, men tryckare och format, liksom finansiering är på plats. Boken blir på ca 300 sidor 2-spaltig text, väl illustrerad, kort liggande oktavo 245 x 230 mm. Avsikten är att göra alla eventuellt kommande böcker om och kring Piraten onödiga. Detta blir den ultimata biografin. Återkommer med ett specialerbjudande till BHS medlemmar när boken är klar – förhoppningsvis kan det bli en uppskattad julklapp.