Välkommen

Bokhistoriska Sällskapet (BHS) är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia i en vid bemärkelse. Läs mer om BHS under ”Föreningen”.

För att uppfylla sitt syfte anordnar BHS därför varje termin olika typer av aktiviteter, oftast i form av föredrag eller studiebesök.

Aktuella aktiviteter, 2024

Alla aktiviteter för våren 2024 har redan ägt rum. Programmet för hösten 2024 presenteras i augusti.

Läs mer om våra aktiviteter under ”Aktiviteter”.

Videofilmade föredrag

Johnny Karlssons föredrag om ”Det magiska bokhuset vid Immeln”, som hölls på Den Gamla Bokens Dagar den 14 oktober 2023, finns att se på sidan ”Senaste aktiviteterna

Björn Dals föredrag om ABC-bokens historia, som hölls på Den Gamla Bokens Dagar den 14 oktober 2023, finns att se på sidan ”Senaste aktiviteterna

Jubileumsföreläsning 1, som hölls den 25 september 2023, finns också att se på sidan ”Senaste aktiviteterna

Bokhistoriska Sällskapets Pris

Bokhistoriska Sällskapet delar ut ett pris som belönar den som gjort betydande insatser inom Bokhistoriska Sällskapets verksamhetsområde.

Vid Den gamla bokens dagar i oktober 2022, presenterades 2022 års pristagare, som blev Kristina Lundblad.

Medlemsdonationer till Bokhistoriska Sällskapets Pris betalas till ett separat donationskonto, bankgiro: 146-7547 alternativt via Swish 123 695 28 40.

Läs mer om priset, pristagarna och donationskontot under ”Bokhistoriska Sällskapets Pris”.

Videopresentationer av Bunden uti Lund

De elva bokbanden och bokbindarna som deltog i Bokhistoriska Sällskapets jurybedömda utställning 2021 presenteras i tre korta videofilmer: ”Bunden uti Lund” — en jurybedömd bokbandsutställning 2021