Välkommen

Bokhistoriska Sällskapet (BHS) är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia i en vid bemärkelse. Sällskapet har sitt säte i Lund. Genom att bli/vara medlem i föreningen godkänner du föreningens policy avseende hantering av personuppgifter (se under rubriken OM OSS).


Kalendarium 2022

Helgen 14-15 oktober – Den gamla bokens dagar, Lund

Övriga programmet för hösten 2022 presenteras i augusti


För att hålla det bokhistoriska intresset vid liv även när vi inte har några aktiviteter hoppas vi kunna fylla rubrikerna BOKHISTORIER och TIPS & NYHETER med stimulerande läsning.

Förhoppningen är att många medlemmar bidrar med tips och bokhistorier – inte minst Du! Bidrag skickas till vår Webb-redaktör, Carl Gustav Werner: webbred@bokhistoriska.se

Under rubriken BOKHISTORIER finns nu 12 bidrag från medlemmar i föreningen.

Senaste bidraget handlar om äldre parlörer och är författat av Lennart Mörking. Där ingår även ett försök till bibliografi över parlörer tryckta före år 1900.

Under TIPS & NYHETER/BOKTIPS finns information om tre nyutkomna böcker:

Thomas Millroth: Artists’ Books from a Swedish point of view with special attention paid to the contributions of Denmark and GDR.

Lennart Mörking: Lunds universitets bokauktionskammare 1746-1993.

Bo Ekberg: I fåglarnas värld.

Här finns även en hälsning från vår medlem Christian Irhammar om en kommande bok om Piraten.

OBS! Betalning till BHS sker numera till bankgiro 5243-0659 alternativt via Swish till 123 063 48 40

Följ Bokhistoriska Sällskapet på Facebook!