Välkommen

Bokhistoriska Sällskapet (BHS) är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia i en vid bemärkelse. Läs mer om BHS under ”Föreningen”.

För att uppfylla sitt syfte anordnar BHS därför varje termin olika typer av aktiviteter, oftast i form av föredrag eller studiebesök.

Aktuella aktiviteter, hösten 2023

 • Jubileumsföreläsning 1, ”Får jag fråga om en gammal söndrig bok?”, Lund,
  måndagen den 25 september 2023
 • Jubileumsföreläsning 2, ”Trycksvärtans avtryck och intryck”, Lund,
  fredagen 13 oktober 2023
 • Den gamla bokens dagar, Lund, fredagen den 13 och lördagen den 14 oktober 2023
 • Utflykt Hagströmerbiblioteket, Stockholm, torsdagen den 19 oktober 2023
 • Jubileumsföreläsning 3, ”Gyllene kvarter i Lund för trycket och boken”, Lund,
  tisdagen den 14 november 2023
 • Jubileumsföreläsning 4, ”En dröm täckt av damm: Historien bakom Sveriges hemligaste museum, Svenskt Bokmuseum”, Lund, måndagen den 4 december 2023

Läs mer om våra aktiviteter under ”Aktiviteter”.

Bokhistoriska Sällskapets Pris

Bokhistoriska Sällskapet delar ut ett pris som belönar den som gjort betydande insatser inom Bokhistoriska Sällskapets verksamhetsområde.

Vid Den gamla bokens dagar i oktober 2022, presenterades 2022 års pristagare, som blev Kristina Lundblad.

Medlemsdonationer till Bokhistoriska Sällskapets Pris betalas till ett separat donationskonto, bankgiro: 146-7547 alternativt via Swish 123 695 28 40.

Läs mer om priset, pristagarna och donationskontot under ”Bokhistoriska Sällskapets Pris”.

Videopresentationer av Bunden uti Lund

De elva bokbanden och bokbindarna som deltog i Bokhistoriska Sällskapets jurybedömda utställning 2021 presenteras nu i tre korta videofilmer: ”Bunden uti Lund” — en jurybedömd bokbandsutställning 2021