Välkommen

Bokhistoriska Sällskapet (BHS) är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia i en vid bemärkelse. Läs mer om BHS under ”Föreningen”.

För att uppfylla sitt syfte anordnar BHS därför varje termin olika typer av aktiviteter, oftast i form av föredrag eller studiebesök. Läs mer om dessa under ”Aktiviteter”.

Aktuella aktiviteter, våren 2023

  • 22 mars 17.00 – Årsmöte och därefter föredrag av Johnny Karlsson, Lund
  • 12 april – Besök på Det Kongeliga Bibliotek, Köpenhamn. Fulltecknad!
  • 25 april 18.00 – En kväll hos boksamlaren, Bo Francke, Hittarp
  • 3 maj 18.00 – Föredrag av Björn Dal om ABC-böckernas djurvärld, Lund
  • 24 maj 18.00 – En kväll hos boksamlaren/bokbindaren, Torbjörn Segner, Lund. Fulltecknad!

Bokhistoriska Sällskapets Pris

Vid Den gamla bokens dagar presenterades årets pristagare, som blev Kristina Lundblad. Läs mer om priset och pristagarna under menyn ”Bokhistoriska Sällskapets Pris”.

Videopresentationer av Bunden uti Lund

De elva bokbanden och bokbindarna som deltog i Bokhistoriska Sällskapets jurybedömda utställning 2021 presenteras nu i tre korta videofilmer: ”Bunden uti Lund” — en jurybedömd bokbandsutställning 2021