Välkommen

Bokhistoriska Sällskapet (BHS) är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia i en vid bemärkelse. Sällskapet har sitt säte i Lund. Genom att bli/vara medlem i föreningen godkänner du föreningens policy avseende hantering av personuppgifter (se under rubriken OM OSS).Kommande aktiviteter presenteras under Våra AktiviteterFör att hålla det bokhistoriska intresset vid liv även när vi inte har några aktiviteter hoppas vi kunna fylla rubrikerna Bokhistorier och Tips & Nyheter med stimulerande läsning.Under rubriken Bokhistorier finns nu 12 bidrag från medlemmar i föreningen.

Senaste bidraget handlar om äldre parlörer och är författat av Lennart Mörking. Där ingår även ett försök till bibliografi över parlörer tryckta före år 1900.


Under Tips & Nyheter finns information om tre nyutkomna böcker:

Thomas Millroth: Artists’ Books from a Swedish point of view with special attention paid to the contributions of Denmark and GDR.

Lennart Mörking: Lunds universitets bokauktionskammare 1746-1993

Bo Ekberg: I fåglarnas värld

Här finns även en hälsning från vår medlem Christian Irhammar om en kommande bok om Piraten.


Förhoppningen är att många medlemmar bidrar med tips och bokhistorier – inte minst Du! Bidrag skickas till vår Webb-redaktör, Carl Gustav Werner: webbred@bokhistoriska.se

OBS! Betalning till BHS sker numera till bankgiro 5243-0659 alternativt via Swish till 123 063 48 40

Följ Bokhistoriska Sällskapet på Facebook!