Välkommen

Bokhistoriska Sällskapet (BHS) är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia i en vid bemärkelse. Läs mer om BHS under ”Föreningen”.

För att uppfylla sitt syfte anordnar BHS därför varje termin olika typer av aktiviteter, oftast i form av föredrag eller studiebesök. Läs mer om dessa under ”Aktiviteter”.

Aktuella aktiviteter

Inga fler aktiviteter är inplanerade för hösten 2022.

Programmet för våren 2023 presenteras i januari 2023.

Bokhistoriska Sällskapets Pris

Vid Den gamla bokens dagar presenterades årets pristagare, som blev Kristina Lundblad. Läs mer om priset och pristagarna under menyn ”Bokhistoriska Sällskapets Pris”.