Kommande aktiviteter

Bokhistoriska sällskapet anordnar varje termin ett antal aktiviteter med bokhistorisk anknytning, främst i form av föredrag och studiebesök. Kommande aktiviteter presenteras nedan.

Efter en genomförd aktivitet skrivs för det mesta ett referat av denna. Under menyn ”Senaste aktiviteterna” kan man ta del av referaten från de senaste årens aktiviteter.


Fredagen den 8 mars 2024 klockan 14.00 – Utflykt, Stockholm

Vi besöker Vitterhetsakademiens bibliotek grundat 1786. Biblioteket förvaltas av Riksantikvarieämbetet och merparten av samlingen förvaras i magasin på Storgatan på Östermalm. Raritetssamlingarna innehåller flera intressanta specialsamlingar: Drottning Lovisa Ulrikas (1720–1782) numismatiska boksamling från 1500-talets mitt till 1700-talet. Drottning Lovisa Ulrika är tillika Vitterhetsakademiens grundare. Vidare friherre Schering Rosenhanes d.y. (1754–1812) samling av äldre svensk topografi, historia och handritade kartor med mera samt museimannen Hans O.H. Hildebrands (1842–1913) samling av svensk och utländsk humanistisk vetenskap med mera. Samlingarna visas av bibliotekarierna Eva Tranaeus och Peter Elging.

Tid & Plats: Samling klockan 13.50, Storgatan 43, Stockholm
Förhandsanmälan: Senast 23/2* – max 20 deltagare – bekräftelse sänds
Deltagaravgift: 75 kronor, inbetalas senast 1/3**


Onsdagen den 20 mars 2024 klockan 17.00 Årsmöte och därefter föredrag, Lund

LUNDS UNIVERSITETS BOKAUKTIONSKAMMARE 1746–1993. Lundensisk bokhistoria under 250 år. Så lyder titeln på en synnerligen ambitiös forskningsrapport signerad Lennart Mörking, publicerad 2021. Sannolikt hamnade den något i skuggan av pandemin men här finns mycket intressant att ta del av. Vilka var säljarna, vilka var köparna och inte minst vilka var bokauktionatorerna under dessa 250 år av lundensisk bokhistoria? Lennart ger oss en inblick i denna legendariska institution och hur den underlättade böckers vandring i universitetsstaden Lund.

Tid & Plats: Mötesstart klockan 17.00, IOGT-NTO:s lokal, Bantorget 5,Lund
Förhandsanmälan: Ej obligatorisk men meddela gärna eftersom vi tänker bjuda på kaffe med kaka*
Deltagaravgift: Nej


Lördagen den 6 april 2024 klockan 10.00 – Utflykt, Ystad

Dagen inleds på Ystads stadsbibliotek där vi skall fördjupa oss i ryttmästare John Andréns donation. Våra ciceroner är bibliotekarierna Ylva Petersson och Ingrid Borg som kommer att förevisa och berätta om ryttmästarens favoritområden: författaren Oscar Wilde, konstnären Aubrey Beardsley, författaren, arkeologen med mera T.E. Lawrence och dansören Vaslav Nijinsky. En sällsam blandning värdig en fullfjädrad excentriker.

Därefter intar vi lunch på Grändens Mat, Per Helsas gård.

Efter lunch visar Artists’ Books-specialisten Thomas Millroth utställningen JAG ÅNGRAR ALLT! (Leif Eriksson 1939–2019) på Ystads konstmuseum. Leif Eriksson var en av pionjärerna inom konstformen Artists’ Books och i övrigt känd för sina provokativa verk. Utställningen är den hittills största med hans konst. Därtill ingår verk av konstnärer som stod honom nära: Eve Eriksson, C.O. Hultén, Torsten Ridell, Lars Vilks och konstnärskollektivet på Drakabygget med flera.

Tid & Plats: Samling klockan 09.50, Surbrunnsvägen 12, Ystad (P-plats finns vid biblioteket)
Förhandsanmälan: Senast 23/3* – max 25 deltagare – bekräftelse sänds
Deltagaravgift: 230 kronor, inbetalas senast 28/3** Inkluderar entré, visning, lunch exkl. måltidsdryck (fiskgryta alternativt köttbullar – ange vilket alternativ som önskas vid anmälan)


Tisdagen den 23 april 2024 klockan 18.00 – Föredrag, Lund

Konstbokbindare Nils Linde (1890–1962) utmärkte sig genom sitt samarbete med konstnärer från Slöjdföreningens skola i formgivningen av bokband. En nutida bokbindare som arbetar i samma anda när det gäller bokband för utställningar och privatbeställningar är Kristina Enhörning S:t Annegatans bokbinderi, Lund. Hon har i många år skapat konstnärligt handbundna bokband tillsammans med konstnär Anna Celander. Anna och Kristina kommer att berätta om sitt samarbete. Vad styr formgivningen av ett bokband? Vilka impulser och intryck leder fram till den slutliga gestaltningen? Detta med utgångspunkt från ett antal utförda band som förevisas, bland annat det senaste nobelbokbandet.

Tid & Plats: Samling klockan 18.00, Einar Hansen-biblioteket, Skomakaregatan 1, Lund
Förhandsanmälan: Senast 9/4* – max 25 deltagare – bekräftelse sänds
Deltagaravgift: 40 kronor, inbetalas senast 16/4**


Om anmälningar

Anmälningar registreras i turordning. Anmälan är bindande från sista dagen för denna; därefter måste, i de fall BHS drabbas av kostnader, betalning ske även vid förhinder eller utebliven närvaro.

*Anmälan sker till info@bokhistoriska.se Uppge aktivitet, aktivitetsdatum och namn.
Saknar du e-post – ring ordförande på telefonnummer 0706-18 19 13.

**Deltagaravgift inbetalas till bankgiro 5243-0659 eller via Swish 123 063 48 40. Ange namn, aktivitet och aktivitetsdatum.