Kommande aktiviteter

Bokhistoriska sällskapet anordnar varje termin ett antal aktiviteter med bokhistorisk anknytning, främst i form av föredrag och studiebesök. Kommande aktiviteter presenteras nedan.

Efter en genomförd aktivitet skrivs för det mesta ett referat av denna. Under menyn ”Senaste aktiviteterna” kan man ta del av referaten från de senaste årens aktiviteter.


Alla aktiviteter för våren 2024 har redan ägt rum. Programmet för hösten 2024 presenteras i augusti.


Om anmälningar

Anmälningar registreras i turordning. Anmälan är bindande från sista dagen för denna; därefter måste, i de fall BHS drabbas av kostnader, betalning ske även vid förhinder eller utebliven närvaro.

*Anmälan sker till info@bokhistoriska.se Uppge aktivitet, aktivitetsdatum och namn.
Saknar du e-post – ring ordförande på telefonnummer 0706-18 19 13.

**Deltagaravgift inbetalas till bankgiro 5243-0659 eller via Swish 123 063 48 40. Ange namn, aktivitet och aktivitetsdatum.