Kommande aktiviteter

Bokhistoriska sällskapet anordnar varje termin ett antal aktiviteter med bokhistorisk anknytning, främst i form av föredrag och studiebesök. Kommande aktiviteter presenteras nedan.

Efter en genomförd aktivitet skrivs för det mesta ett referat av denna. Under menyn ”Senaste aktiviteterna” kan man ta del av referaten från de senaste årens aktiviteter.


Tisdagen den 23 april 2024 klockan 18.00 – Föredrag, Lund

Konstbokbindare Nils Linde (1890–1962) utmärkte sig genom sitt samarbete med konstnärer från Slöjdföreningens skola i formgivningen av bokband. En nutida bokbindare som arbetar i samma anda när det gäller bokband för utställningar och privatbeställningar är Kristina Enhörning S:t Annegatans bokbinderi, Lund. Hon har i många år skapat konstnärligt handbundna bokband tillsammans med konstnär Anna Celander. Anna och Kristina kommer att berätta om sitt samarbete. Vad styr formgivningen av ett bokband? Vilka impulser och intryck leder fram till den slutliga gestaltningen? Detta med utgångspunkt från ett antal utförda band som förevisas, bland annat det senaste nobelbokbandet.

Tid & Plats: Samling klockan 18.00, Liberiet, Kungsgatan 5, Lund
Förhandsanmälan: Senast 9/4* – max 25 deltagare – bekräftelse sänds
Deltagaravgift: 40 kronor, inbetalas senast 16/4**


Om anmälningar

Anmälningar registreras i turordning. Anmälan är bindande från sista dagen för denna; därefter måste, i de fall BHS drabbas av kostnader, betalning ske även vid förhinder eller utebliven närvaro.

*Anmälan sker till info@bokhistoriska.se Uppge aktivitet, aktivitetsdatum och namn.
Saknar du e-post – ring ordförande på telefonnummer 0706-18 19 13.

**Deltagaravgift inbetalas till bankgiro 5243-0659 eller via Swish 123 063 48 40. Ange namn, aktivitet och aktivitetsdatum.