Kontakt

Vid förfrågningar, för meddelanden, och för andra ärenden, kontakta oss på:

e-postadress:
info@bokhistoriska.se

Postadress:
Bokhistoriska Sällskapet
Sankt Månsgatan 13 A
222 29 Lund

Synpunkter på webbsidorna och bidrag till deras innehåll skickas dock hellre till:
webbred@bokhistoriska.se