Aktiviteter

Bokhistoriska sällskapet anordnar varje termin ett antal aktiviteter med bokhistorisk anknytning, främst i form av föredrag och studiebesök. Nedan följer kommande aktiviteter för hösten 2023.

Efter en genomförd aktivitet skrivs för det mesta ett referat av denna. Under menyn ”Senaste aktiviteterna” kan man ta del av referaten från de senaste årens aktiviteter.


Måndagen den 4 december 2023 – Jubileumsföreläsning 4, Lund

En dröm täckt av damm: Historien bakom Sveriges hemligaste museum, Svenskt BokmuseumI början av 1990-talet flyttades ett av Sveriges minst kända museer från en vind i Stockholm till en källare i Malmö. Efter ytterligare något decennium hamnade det i ett magasin på Universitetsbiblioteket i Lund. Museet hade initierats år 1900 av boktryckaren Waldemar Zachrisson och det skulle gestalta alla delar av bokens och de grafiska yrkenas historia. Det skulle vara ett levande museum, en plats för inspiration och lärande där man aktivt engagerades i materialens, teknikernas och den grafiska formvärldens alla underbara mysterier. Så blev det inte. Fantasilösheten, byråkratin och verklighetens alla tråkigheter satte sina käppar i hjulet. Men papper är ett hållbart material, och under de allt tjockare lagren av damm låg de glänsande färgproverna, originalteckningarna, och trycken från svenska och utländska boktryckare och bidade sin tid.

I kvällens jubileumsföreläsning av Kristina Lundblad, docent i bokhistoria, får vi följa Svenskt Bokmuseums historia, från ögonblicket då den storslagna idén föddes, över stock och sten, och fram till vår egen tid, där ett nytt hopp för samlingen har tänts tack vare engagemang från Einar Hansens Biblioteksstiftelse. Genom ett rikt bildmaterial får vi också lära känna samlingens innehåll.

Tid & Plats: Klockan 18.00 Piratensalen Grand Hotel, Lund

Förhandsanmälan: Frivillig* – ingen deltagaravgift


Om anmälningar

Anmälningar registreras i turordning. Anmälan är bindande från sista dagen för denna; därefter måste, i de fall BHS drabbas av kostnader, betalning ske även vid förhinder eller utebliven närvaro.

*Anmälan sker till info@bokhistoriska.se Uppge aktivitet, aktivitetsdatum och namn.
Kan du inte anmäla dig via BHS e-postadress – ring ordförande 0706-18 19 13.

**Deltagaravgift inbetalas till bankgiro 5243-0659 eller via Swish 123 063 48 40. Ange namn, aktivitet och aktivitetsdatum.