Styrelsen

Från och med årsmötet 31 mars 2022 utgörs styrelsen av följande personer:

Lars Reveman – ordförande
Björn Dal – vice ordförande
Lennart Mörking – kassör
Yvonne Collovin – sekreterare
Carl Gustav Werner – webbredaktör
Kristina Enhörning – ordinarie
Tommy Näzell – ordinarie
Greger Antoft – suppleant
Joel Nilsson – suppleant