Styrelsen

Från och med årsmötet 22 mars 2023 utgörs styrelsen av följande personer:

Lars Reveman – ordförande
Tommy Näzell – vice ordförande
Lennart Mörking – kassör
Yvonne Collovin – sekreterare
Carl Gustav Werner – webbredaktör
Kristina Enhörning – ordinarie
Joel Nilsson – ordinarie
Magnus Ingvarsson – suppleant
Björn Dal – suppleant