Bokhistoriska Sällskapets Pris

Priset instiftades 2021 och delas ut till person, institution eller företag som gjort betydande insatser inom Bokhistoriska Sällskapets verksamhetsområde. Insatsen som premieras kan såväl vara utförd i närtid som under en längre tidsrymd.
Mottagare av priset skall vara verksam i endera Sverige, Danmark, Finland eller Norge och får ej ingå i BHS styrelse.
Priset handläggs av en priskommitté om högst fyra personer som årligen utses av BHS styrelse.

2022

Pristagare för 2022 är fil. dr och lektor i bokhistoria vid Lunds universitet, Kristina Lundblad. Juryns motivering var:

För att med fast förankring i sin bokvetenskapliga forskning, i populärvetenskapliga forum insiktsfullt åskådliggjort för en bredare läsekrets den ökenvandring projektet Ett svenskt bokmuseum genomlevt under drygt hundra år. Hon har oförväget, med skarp analys och stark lidelse argumenterat för vikten av att tillvarata befintliga samlingar och inrätta ett svenskt bokmuseum.

För ytterligare information:
Kristina Lundblad Svenskt bokindustrimuseum – En dröm täckt av damm Biblis 85 2019
Kristina Lundblad Svenskt bokmuseum – Till intet gagn Biblis 91 2020
Kristina Lundblad Svenskt bokmuseum – En påle i köttet Biblis 94 2021

2021

För år 2021 delades priset ut till vinnaren av en tävling i att binda in ett exemplar av boken Bunden uti Lund. De inbundna böckerna ställdes ut på Den gamla bokens dagar i Lund och granskades av en jury. Till vinnare av tävlingen, och alltså även mottagare av Bokhistoriska Sällskapets Pris 2021, utsågs Johanna Röjgård. Juryns motivering var:

Ett tekniskt väl utfört arbete i utsökta val av material som anknyter till bokens innehåll. Den eleganta gulddekoren möts på bokryggen i en punkt som håller samman bandet. Där guldlinjerna korsar varandra på pärmsidornas mitt skapas geometriska former som anknyter till de Berggrenska banden. Den ovanliga tekniken att slipa delar av skinnets yta ger liv åt kompositionen. Användningen av det gulockra klistermarmorerade papperet följer från bandets speglar via Solanderboxens invändiga rygg till att ersätta boxens konventionella ryggtitel. Vi noterar med tillfredställelse att Solanderboxens mörkgrå överdragspapper har samma struktur som det gulockra klisterpapperet.
Ett utsökt bokband!