Om föreningen

Bokhistoriska Sällskapet är en ideell förening med syfte att stimulera in­tres­set för och öka kunskapen om bokens historia – i en vid bemärkelse. Vi intres­serar oss för personer och institutioner som är involverade i fram­ställ­ningen av boken: författare, illustratörer, typografer, förläggare, tryckare, bokbindare och i dess efterled bokhandlare, antikvariat, bibliotek och inte minst boksamlare och bibliofiler. Vi tar del av processerna kring framställningen av speciellt den äldre boken, såsom pappersval, tryckmetoder, illustrationstekniker och inbindningsmetoder med särskilt hänseende på hantverket och de estetiska värdena.

Bokhistoriska Sällskapet bildades 1988 och har samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper, avdelningen för ABM (arkiv, bibliotek och museer) och bokhistoria vid Lunds universitet.

Sällskapet vänder sig till alla med intresse för boken och dess historia. Läs mer om medlemskap under ”Medlemskap”.

Föreningens verksamhet utgörs till stor del av aktiviteter som arrangeras för föreningens medlemmar. Det rör sig om föredrag, studiebesök på bibliotek, besök hemma hos boksamlare och liknande. Varje år anordnas dessutom om ett publikt arrangemang i form av Den gamla bokens dagar. Läs mer om BHS aktiviteter under ”Aktiviteter”.

Varje år delar BHS ut ett pris, Bokhistoriska Sällskapets Pris, till någon som gjort en berömvärd insats inom det bokhistoriska området. Priset delas ut vid Den gamla bokens dagar, och från och med 2022 är prissumman 10 000 SEK. Läs mer om priset och pristagarna under ”Bokhistoriska Sällskapets Pris”.

BHS styrelse består av en ordförande, sex övriga ledamöter och två suppleanter. Läs mer om styrelsen, och vem som sitter i den, under ”Styrelsen”.

Föreningens stadgar finns under ”Stadgar”.

Kontakta föreningen på:

e-postadress:
info@bokhistoriska.se

Postadress:
Bokhistoriska Sällskapet
Sankt Månsgatan 13 A
222 29 Lund