Aktiviteter

Bokhistoriska sällskapet anordnar varje termin ett antal aktiviteter med bokhistorisk anknytning, främst i form av föredrag och studiebesök. Nedan följer kommande aktiviteter för innevarande termin.

Efter en genomförd aktivitet skrivs för det mesta ett referat av denna. Under menyn ”Senaste aktiviteterna” kan man ta del av referaten från de senaste årens aktiviteter.


Onsdagen den 22 mars klockan 17.00 Årsmöte och därefter föredrag, Lund

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar följer ett anförande av antikvariatsbokhandlaren och ornitologen Johnny Karlsson på temat Udda fåglar – Lill Thiel och Gustdolf.

Ernest Thiel hade stundom många miljoner. Men hur många barn hade han, egentligen? Lill Thiel lär tillhöra barnaskaran och även om hon inte var nämnvärt litterär så skrev hon i varje fall en bok Så långt fjädern räcker. En berättelse om ett spännande liv som slutade i Alvesta och med jordfästning på en kyrkogård på Öland, invid sin mamma – Signe Maria Thiel.

Gustdolf, var en bonde i Vankiva i närheten av Hässleholm som ville avslöja grannars och ”motståndares” tvivelaktiga vandel. Det resulterade i flera böcker och en märklig tidning samt slutade inför rätta; en beslagtagen bok och några månader i fängelse. Därtill ”äran” att få en bok placerad i Kungliga bibliotekets giftskåp. 

Johnny Karlsson berättar om några udda favoriter som krupit fram ur böckernas snårskog.

Plats: IOGT-NTO:s lokal på Bantorget 5, Lund

Förhandsanmälan: Ej obligatorisk men meddela gärna eftersom vi tänker bjuda på kaffe med kaka*

Deltagaravgift: Nej


Onsdagen den 12 april (heldag) – Utflykt, Köpenhamn

Dagen ägnas Det Kongeliga Bibliotek i Köpenhamn. Vi inleder med ett besök på konservatorsateljén som ansvarar för restaurering och inbindning av böcker och manuskript ur Det Kongeligas samlingar samt tillsyn av att detta kulturarv bevaras för framtiden. Efter lunch/fika (inkluderas ej i deltagaravgiften) beger vi oss till Den Sorte Diamant för visning av exklusiva handskrifter och tidigt tryck ur bibliotekets Orientaliska och Judaistiska samlingar.

Arabiska och judaistiska handskrifter började insamlas redan på 1600-talet när Det Kongelige Bibliotek grundades bland annat för att texter på hebreiska och armeniska behövdes för bibelstudier. Forskningsbibliotekarie fil.dr. Eva-Maria Jansson kommer att förevisa den judaistiska samlingen och docent Irmeli Perho det arabiska och persiska materialet.

Tid & Plats: Meddelas deltagarna

Förhandsanmälan: Fulltecknad! Senast den 29/3* – max 15 deltagare – bekräftelse sänds

Deltagaravgift: 100 kronor, inbetalas senast den 5/4**


Tisdagen den 25 april klockan 18.00 – En kväll hos boksamlaren, Hittarp

Vi besöker Bo Francke i Hittarp norr om Helsingborg. Hans bibliotek är i första hand ett referensbibliotek – ämnena är dock inte naturvetenskap eller teknik. Primära intressen är engelska bokband och illustrerade böcker men här ryms också ett stort antal konstnärligt handbundna band. Även kulturhistoria i vid bemärkelse är ett viktigt inslag i samlingen.

Tid & Plats: Samling klockan 18.00 Gröntevägen 16, Hittarp

Förhandsanmälan: Senast den 11/4* – max 8 deltagare – bekräftelse sänds

Deltagaravgift: 40 kronor, inbetalas senast den 18/4**


Onsdagen den 3 maj klockan 18.00 – Föredrag, Lund

Björn Dal om ABC-böckernas djurvärld.

Katekes-ABC-boken är den tunna lilla ABC-bok som vi närmast tänker på som den typiska ABC-boken. Den trycktes oftast på ett ark och omfattar då 16 sidor. Många upplagor har inget titelblad utan börjar direkt med alfabetet, följt av 24 små träsnitt, de flesta föreställande djur. De ska med sina läten, ’kråkan kraxar’, ’björnen brummar’ etc. lära barnen ’ljuda’ och sedan läsa. Därpå följde Luthers lilla katekes med Herrans Bön, Tio Guds Bud osv.  Långt fram i tiden (till 1919) skulle dessa texter läras utantill och kunna rabblas vid husförhöret. Katekes-ABC-boken är en av de mest spridda av alla våra tryck. Ofta avslutas ABC-boken med en bild av den välkända tuppen. Den har sitt ursprung i bibeln, den tupp som gal när Petrus för tredje gången förnekade att han hörde till Jesus lärjungar. De äldsta katekeserna och ABC-böckerna tryckta i Sverige är från 1500-talets mitt, de flesta bara bevarade som fragment. Även senare tiders ABC-böcker är ofta illa medfarna, sönderlästa och defekta. Trots att de trycktes i hundratusentals exemplar är en del bara kända i enstaka exemplar.    

Tid & Plats: Samling klockan 18.00 Liberiet Kungsgatan 5, Lund

Förhandsanmälan: Senast den 19/4* – max 25 deltagare – bekräftelse sänds

Deltagaravgift: 40 kronor, inbetalas senast den 26/4**


Onsdagen den 24 maj klockan 18.00 – En kväll hos boksamlaren/bokbindaren, Lund

Vi gästar amatörbokbindare Torbjörn Segner som kommer att visa sin verkstad och ett antal inbindningar från cirka 50 års verksamhet. Bland annat specialinbindningar av olika författare och historiska bindningssätt från 700-talet och fram till våra dagar. Torbjörn har stort intresse för äldre bindningstyper och vi kommer att får se exempel på koptisk och bysantinsk bindning, islamisk lådbok, gördelbok och longstich med mera.

Tid & Plats: Samling klockan 18.00 Rudeboksvägen 347, Lund

Förhandsanmälan: Fulltecknad! Senast den 10/5* – max 12 deltagare – bekräftelse sänds

Deltagaravgift: 40 kronor, inbetalas senast den 17/5**


Om anmälningar

Anmälningar registreras i turordning. Anmälan är bindande från sista dagen för denna; därefter måste, i de fall BHS drabbas av kostnader, betalning ske även vid förhinder eller utebliven närvaro.

*Anmälan sker till info@bokhistoriska.se Uppge aktivitet, aktivitetsdatum och namn.
Kan du inte anmäla dig via BHS e-postadress – ring ordförande 0706-18 19 13.

**Deltagaravgift inbetalas till bankgiro 5243-0659 eller via Swish 123 063 48 40 ange namn, aktivitet och aktivitetsdatum.