Aktiviteter

Bokhistoriska sällskapet anordnar varje termin ett antal aktiviteter med bokhistorisk anknytning, främst i form av föredrag och studiebesök. Nedan följer kommande aktiviteter för hösten 2023.

Efter en genomförd aktivitet skrivs för det mesta ett referat av denna. Under menyn ”Senaste aktiviteterna” kan man ta del av referaten från de senaste årens aktiviteter.


Fredagen 13 oktober 2023 – Jubileumsföreläsning 2, Lund

Trycksvärtans avtryck och intryck – Om det tryckta ordet och bilden och om deras överlevnadsförmåga. Med avstamp i boken Trycksvärtans förvandlingskonster av Johan Laserna, föreningen Biblis 2022, samtalar bokformgivare Johan Laserna och bokhistoriker Björn Dal.

Tid & Plats: Klockan 15.00 Botulfshörnan Stadshallen, Lund

Förhandsanmälan: Frivillig* – ingen deltagaravgift


Fredagen den 13 och lördagen den 14 oktober 2023 Den gamla bokens dagar, Lund

Vi är mycket stolta över att arrangera en antikvarisk bokmässa i Lund varje höst och i år extra nöjda eftersom mässan återvänder till den nyrenoverade Stadshallen; ljusare, öppnare och med förbättrad belysning. I år gläds vi också åt att flera nya utställare sällar sig till våra välrenommerade antikvariat, bokbindare, förlag med flera som troget återkommer år efter år. Böcker, bokband, kartor, småtryck, grafiska blad med mera i skiftande ämnen och prisklasser saluförs. En ny programpunkt är föredrag under lördagen.

Årets tema: Dekorerade klotband. En mindre utställning belyser årets tema.

Tid: 13/10 klockan 16.00 – 19.00 och 14/10 klockan 10.00 – 16.00

Plats: Stadshallen i Lund

Deltagaravgift: Fri entré


Torsdagen den 19 oktober 2023 – Utflykt, Stockholm

Vi besöker Hagströmerbiblioteket med dess storslagna samlingar av medicinhistoria, Linnéana, skrifter av Jacob Berzelius, manuskript och foto med mera – ett forskningsbibliotek och bokmuseum i världsklass. Därtill ett av landets vackraste biblioteksrum inrymt i forna Haga Tingshus. Har du inte tidigare besökt biblioteket så passa på – beslut har fattats om flytt av verksamheten. Våra ciceroner blir curator och bokhistoriker Anna Lantz och MDhc Ove Hagelin. Den nyutkomna boken Läkekonst och Vetenskap – en upptäcktsresa i Hagströmerbibliotekets samlingar utgiven som en hyllning till Ove Hagelins gärning finns till försäljning.

Tid & Plats: Klockan 15.00 Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus, Stockholm

Förhandsanmälan: Senast den 5/10* – max 25 deltagare – bekräftelse sänds

Deltagaravgift: 225 kronor, inbetalas senast den 12/10**


Tisdagen den 14 november 2023 – Jubileumsföreläsning 3, Lund

(Detta är ett samarrangemang med föreningen Gamla Lund)

Gyllene kvarter i Lund för trycket och boken – I en universitetsstad som Lund har boken alltid stått i centrum. Böcker har lästs och skrivits här i staden under många hundra år. Men hur har det sett ut med själva produktionen av böcker? Kvällens föredragshållare tar med oss på en resa genom den lundensiska bokhistorien, från biskop Winstrups misslyckade försök att upprätta ett universitetstryckeri till Berlings stilgjuteri, som försörjde hela landet med tryckstil, Körners stentryckeri, Berggrenska bokbinderiet och Gleerups legendariska bokhandel. Det blir ett besök i bokens gyllene kvarter, bland blydamm, litografiska stenar och våghalsiga förlagsspekulationer. Utan bokens många hantverkare, ingen lärdom och inget universitet. Bokhistorikerna Björn Dal, Kristina Lundblad och Rikard Heberling låter er under kvällen stifta närmre bekantskap med litteraturens och läsandets sanna villkor!

Tid & Plats: Klockan 18.00 Piratensalen Grand Hotel, Lund

Förhandsanmälan: Frivillig* – ingen deltagaravgift


Måndagen den 4 december 2023 – Jubileumsföreläsning 4, Lund

En dröm täckt av damm: Historien bakom Sveriges hemligaste museum, Svenskt BokmuseumI början av 1990-talet flyttades ett av Sveriges minst kända museer från en vind i Stockholm till en källare i Malmö. Efter ytterligare något decennium hamnade det i ett magasin på Universitetsbiblioteket i Lund. Museet hade initierats år 1900 av boktryckaren Waldemar Zachrisson och det skulle gestalta alla delar av bokens och de grafiska yrkenas historia. Det skulle vara ett levande museum, en plats för inspiration och lärande där man aktivt engagerades i materialens, teknikernas och den grafiska formvärldens alla underbara mysterier. Så blev det inte. Fantasilösheten, byråkratin och verklighetens alla tråkigheter satte sina käppar i hjulet. Men papper är ett hållbart material, och under de allt tjockare lagren av damm låg de glänsande färgproverna, originalteckningarna, och trycken från svenska och utländska boktryckare och bidade sin tid.

I kvällens jubileumsföreläsning av Kristina Lundblad, docent i bokhistoria, får vi följa Svenskt Bokmuseums historia, från ögonblicket då den storslagna idén föddes, över stock och sten, och fram till vår egen tid, där ett nytt hopp för samlingen har tänts tack vare engagemang från Einar Hansens Biblioteksstiftelse. Genom ett rikt bildmaterial får vi också lära känna samlingens innehåll.

Tid & Plats: Klockan 18.00 Piratensalen Grand Hotel, Lund

Förhandsanmälan: Frivillig* – ingen deltagaravgift


Om anmälningar

Anmälningar registreras i turordning. Anmälan är bindande från sista dagen för denna; därefter måste, i de fall BHS drabbas av kostnader, betalning ske även vid förhinder eller utebliven närvaro.

*Anmälan sker till info@bokhistoriska.se Uppge aktivitet, aktivitetsdatum och namn.
Kan du inte anmäla dig via BHS e-postadress – ring ordförande 0706-18 19 13.

**Deltagaravgift inbetalas till bankgiro 5243-0659 eller via Swish 123 063 48 40. Ange namn, aktivitet och aktivitetsdatum.