Utställningar

På Universitetsbiblioteket i Lund visas under februari-juni 2022 en utställning om den sällsamme författaren Frank Heller – svindlare, kosmopolit, författare.