Yvonne boktipsar

Momma & Fougt. Qwinnliga Tanckar och Mästarinnor i Tryck.
Av Mia Skott.
Norstedts förlag 2022

Den från Holland invandrande Margaretha Momma drev under 1700-talet tillsammans med sin man Peter det Kungliga tryckeriet i Stockholm. Och det med stor framgång ty rörelsen utvidgades med en boklåda, tidningsutgivning och översättningar av böcker från främmande språk. Dottern Elsa Fougt övertog företaget efter sin föräldrars frånfälle år 1772. Elsa var en kvinna med skinn på näsan som styrde och ställde och kunde utveckla verksamheten ytterligare. Då maken Henric Fougt avlidit blev Elsa landets första kvinnliga hovtryckare. Hon lät trycka bland annat Cajsa Wargs kokbok och Johan Arndts Paradis Lustgård. I den här alltför korta skriften skildrar historikern Mia Skott två starka kvinnor som under en period styrde Kungliga tryckeriet och majoriteten av Stockholms tidningsutgivning. Välskrivet och mycket intressant ur ett historiskt perspektiv.

Yvonne boktipsar

Petter Winge var en bokbindare, boktryckare, bokhandlare och förläggare som var verksam i Nyköping i Södermanland under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Boken om honom inleds med en översikt över hans kollegor och konkurrenter i staden och övergår sedan till att behandla Petter Winges eget liv och verksamhet i alla hans yrkesroller. Det udda med Petter Winge var hans specialisering mot att huvudsakligen trycka sällskaps- och dryckesvisor; i kontrast till hans kollegor som hellre gav ut ”vanliga” skillingtryck. Christina Mattssons reder emellertid ut bakgrunden och lyckas i många fall även spåra upphovspersonerna till visorna, som i flera fall utgörs av kända namn som Anna Maria Lenngren, Johan Olof Wallin och Frans Michael Franzén.

Christina Mattsson har skrivit böcker och artiklar, hållit föredrag och medverkat i media inom sitt specialområde, som är skål- och snapsvisor, men även inom andra områden som rör folkminnen och traditioner. Hon har även varit chef för Nordiska museet under många år.

Boken gavs ut 2022-09-08 på Votum förlag och omfattar 104 sidor. Den är välskriven, rik på fakta och förnämligt illustrerad.

Tips från Yvonne Collovin; recensionskompilat av Carl Gustav Werner