Yvonne boktipsar

Boktryckarnas ädla konst: persondikter 1605-1764
av Anna Perälä
Appell förlag 2023

https://s2.adlibris.com/images/67106067/boktryckarnas-adla-konst-persondikter-1605-1764.jpg

Den finska bokhistorikern Anna Perälä har i sin forskning fokuserat på bokband, illustrationer och typografi. Bland annat har hon gett ut Finsk typografisk atlas I-II (2000) där hon redogör för typsnitt och dekorativt material vid tryckerierna i Finland. Den här boken innehåller 281 tillfällesdikter som är skrivna för boktryckarna och deras lärlingar i samband med olika skeden i deras liv. Perälä betonar boktryckarkonstens betydelse för såväl det andliga som det religiösa livet, naturens påverkan och hur det personliga tilltalet förändras under årens lopp. Boken är försedd med många dekorativa illustrationer och ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Yvonne boktipsar

Brottsplats KB: Jakten på de försvunna böckerna.
Av Lars Korsell, Greger Bergvall och Jan Ottosson.
Bokförlaget Forum 2023.

Tidigt på morgonen den 8 december 2004 fick de boende på Surbrunnsgatan 45 i Stockholm ett något chockartat uppvaknande av en kraftig explosion. Vad var det som hade hänt? En lägenhet på översta våningen hade sprängts i luften. Var det en olyckshändelse eller vad låg bakom explosionen? En fruktansvärd historia om stulna böcker från Kungliga Biblioteket i Stockholm skulle så småningom komma i dager för allmänheten. Vi bokvänner känner alla till KB-mannen och hans öde och nu har historien om honom blivit en bok.

Boken finns i en illustrerad utgåva och i en textutgåva.

Läs mer på KB:s hemsida:
https://www.kb.se/insamling-och-pliktleverans/stulna-bocker.html
Biblioteksbladets hemsida: https://www.biblioteksbladet.se/nyheter/reportage/nya-avslojanden-i-bok-om-jakten-pa-kb-mannens-bocker-agerade-inte-ensam/

Yvonne boktipsar

Momma & Fougt. Qwinnliga Tanckar och Mästarinnor i Tryck.
Av Mia Skott.
Norstedts förlag 2022

Den från Holland invandrande Margaretha Momma drev under 1700-talet tillsammans med sin man Peter det Kungliga tryckeriet i Stockholm. Och det med stor framgång ty rörelsen utvidgades med en boklåda, tidningsutgivning och översättningar av böcker från främmande språk. Dottern Elsa Fougt övertog företaget efter sin föräldrars frånfälle år 1772. Elsa var en kvinna med skinn på näsan som styrde och ställde och kunde utveckla verksamheten ytterligare. Då maken Henric Fougt avlidit blev Elsa landets första kvinnliga hovtryckare. Hon lät trycka bland annat Cajsa Wargs kokbok och Johan Arndts Paradis Lustgård. I den här alltför korta skriften skildrar historikern Mia Skott två starka kvinnor som under en period styrde Kungliga tryckeriet och majoriteten av Stockholms tidningsutgivning. Välskrivet och mycket intressant ur ett historiskt perspektiv.

Yvonne boktipsar

Petter Winge var en bokbindare, boktryckare, bokhandlare och förläggare som var verksam i Nyköping i Södermanland under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Boken om honom inleds med en översikt över hans kollegor och konkurrenter i staden och övergår sedan till att behandla Petter Winges eget liv och verksamhet i alla hans yrkesroller. Det udda med Petter Winge var hans specialisering mot att huvudsakligen trycka sällskaps- och dryckesvisor; i kontrast till hans kollegor som hellre gav ut ”vanliga” skillingtryck. Christina Mattssons reder emellertid ut bakgrunden och lyckas i många fall även spåra upphovspersonerna till visorna, som i flera fall utgörs av kända namn som Anna Maria Lenngren, Johan Olof Wallin och Frans Michael Franzén.

Christina Mattsson har skrivit böcker och artiklar, hållit föredrag och medverkat i media inom sitt specialområde, som är skål- och snapsvisor, men även inom andra områden som rör folkminnen och traditioner. Hon har även varit chef för Nordiska museet under många år.

Boken gavs ut 2022-09-08 på Votum förlag och omfattar 104 sidor. Den är välskriven, rik på fakta och förnämligt illustrerad.

Tips från Yvonne Collovin; recensionskompilat av Carl Gustav Werner